Rendalen sikret bredbånd på fiber

Rendalen kommune og Eidsiva bredbånd underskrev kontrakten om utbygging og drift av bredbånd på fiber til områdene Finstad, Unsetbrenna, Unset, Elvål og Østagrenda. Utbyggingen er verd ca. 12 mill. kroner.

 

Nå vil jobben med god informasjon til befolkningen og innsalg av bredbåndstilbud starte for fullt, sier Tom Caspersen, direktør i Eidsiva og som er glad for at de vant anbudskonkurransen i Rendalen i konkurranse med Telenor.

 

Det skisseres en tilkoblingskostnad på rett i underkant av 5000 kroner for den enkelte husstand, selv om den reelle kostnaden er om lag det dobbelte.

 

– Her må Rendalen kommune bære kostnadsforskjellen for de kommersielt interessante utbyggingsområdene kontra de som ikke er det. Det skal koste det samme å koble seg til fiberbredbånd på Finstad som på Otnes, sier ordfører Norvald Illevold.

 

Utbygging av fiberbredbånd i spredtbebygde områder er krevende kostnadsmessig, og det er derfor blitt et spleiselag mellom utbygger, N-kom midler, fylkeskommunale midler og kommunale midler. Alle husstander (over 200), samt bedrifter og fritidsboliger i disse områdene får tilbud om fiberbredbånd.

 

Avtalen om å utføre selve bredbåndsutbyggingen ble signert tirsdag av Rendalen kommune og Eidsiva bredbånd som skal stå for fiberutbyggingen.

 

– Vi er veldig glad for å ha vunnet denne kontrakten i Rendalen. Vi er tilsnakkende og veldig løsningsorienterte, samtidig som vi har god erfaring med slik utbygging i grisgrendte strøk allerede, fastholder Tom Caspersen som er direktør for leveranse i Eidsiva.

 

Nå starter jobben med å sikre at minst 65 prosent av husstandene i grendene forplikter seg til å koble seg på fiberbredbåndet. Dette er nedfelt i kontrakten som et kriteria for at utbyggingen skal starte opp.

 

– Dette blir nok ikke noe problem å nå i disse områdene. Her har grendekontaktene våre allerede gjort en solid jobb med å kartlegge forhåndsinteressen, sier varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth.

 

Selve signeringen fant sted i Rendalen kommunehus tirsdag med grendekontaktene til stede sammen med Abakus som har bistått Rendalen kommune i anbudskonkurransen.

 

Eidsiva vil også tilby kommersielt fibernett til husstander og bedrifter i området Bergset og Holmegga, og har intensjon om å bygge ut kommersielt fibernett på Otnes og Åkrestrømmen.

Kommunen jobber videre for å få til bredbånd på fibernett til alle husstander og bedrifter hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut. 

 

Bredbåndsutbyggingen i disse områdene denne kontrakten omfatter skal være sluttført innen 2019.

 

Kontaktperson: Mari Holien, 90064685

Kontakt

Mari Holien
Organisasjonskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 900 64 685