Rendalen kommunes høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.  De vedtok et klart NEI til vindkraft i område 56 Nordre Hedmark.

Høringsuttalelsen finner du vedlagt her (PDF, 6 MB).  Denne er sendt inn til Olje- og Energidepartementet, og vi vil oppfordre alle som er engasjert i saken om å uttale seg innen tidsfristen 1. oktober.  De som støtter kommunes syn i saken kan enkelt bidra ved å gå inn i OEDs hjemmeside og  gi sin tilslutning til Rendalen kommunes uttalelse. Det gjør man ved å klikke på grønn boks «Send inn høringssvar». Da dukker det opp en tekstboks der man enkelt kan uttale seg og vise til kommunens høringsuttalelse.

 

Klikk for stort bildeHubro. Foto: Øyvind Fredriksson  

 

 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde 

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565