Rendalen kommunes høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

Rendalen kommunestyre vedtok enstemmig 13.09.2019 kommunens høringsuttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft.  De vedtok et klart NEI til vindkraft i område 56 Nordre Hedmark.

Høringsuttalelsen finner du vedlagt her (PDF, 6 MB). Denne er sendt inn til Olje- og Energidepartementet, og vi vil oppfordre alle som er engasjert i saken om å uttale seg innen tidsfristen 1. oktober.  De som støtter kommunes syn i saken kan enkelt bidra ved å gå inn i OEDs hjemmeside og gi sin tilslutning til Rendalen kommunes uttalelse. Det gjør man ved å klikke på grønn boks «Send inn høringssvar». Da dukker det opp en tekstboks der man enkelt kan uttale seg og vise til kommunens høringsuttalelse.

Høringsuttalelse fra Rendalen kommunestyre til nasjonal ramme for vindkraft. (PDF, 6 MB)

Rendalen kommunestyre vedtok 13.09.2019 enstemmig nei til vindkraftutbygging i Nordre Hedmark. Kommunen har sendt sin høringsuttalelse til Olje- og Energidepartementet. Vedtaket finner du her:

Vedtak i kommunestyret 13.09.2019 ang. vindkraftutbygging i Nordre Hedmark. (PDF, 386 kB)

Lenke OEDs hjemmeside (Olje- og energidepartementet):

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon +47 62 46 85 00