Rendalen kommune ønsker innspill!

Rendalen kommunestyre ønsker å utrede muligheter for etablering av møteplass for barn på Bergset, Otnes og Åkrestrømmen. Plasseringen må være slik at møteplassene er med på å bygge opp under næringslivet på stedet.

I et utvidet perspektiv så tenkes det også generell folkehelse og aktivitet som mange kan delta i. Ett eksempel kan være etablering av bane for frisbeegolf.

Vi ønsker svært gjerne å få tilbakemelding og innspill fra kommunens innbyggere på hva slags ønsker og ideer man har om dette. Kom gjerne også med forslag til plassering på de tre nevnte tettstedene i kommunen. Alle forslag tas imot med takk og vil være med i utredningsgrunnlaget for kommunen før tiltak påbegynnes. Vi ønsker bred medvirkning fra alle lag av befolkningen.

Send gjerne ditt forslag eller ønske – eller bare tanker om hva slike møteplasser bør inneholde, til:

postmottak@rendalen.kommune.no                    Frist: 27.januar 2023

Har du spørsmål så kan virksomhetsleder Per Ivar Strømsmoen kontaktes på tlf 990 99 724

Kontakt

Per Ivar Strømsmoen
Virksomhetsleder
E-post
Telefon +47 62 46 85 00