Rendalen kommune innfører nytt sak- og arkivsystem.

Fra 5.-10. mai innfører Rendalen kommune nytt sak- og arkivsystem.

I forbindelse med oppstarten vil servicekontoret og sentralbord være stengt tirsdag 9/5 2023.

Postliste for tidsrommet 05. mai til 12. mai vil ikke være tilgjengelig, men publiseres fra 15. mai. 

Det vil ikke lyses ut stillinger, og heller ikke være mulig å søke på åpne stillinger i tidsrommet 05. - 11. mai. Ved søknad/spørsmål på ferievikariater/tilkallingsvikariater rettes henvendelsen direkte til avdelingen/enheten pr. telefon i denne perioden.

Alle digitale skjemaer på hjemmesiden og innsending av disse vil fungere som normalt, men blir ikke behandlet før tidligst 10. mai.

Ønsker om innsyn i dokumenter vil vi imøtekomme så langt vi har kapasitet til det. Fordi vi i denne overgangsfasen har mange ekstra oppgaver, setter vi pris på at innsynskrav utsettes så langt det er mulig.

Politiske møtedokumenter

Politisk møtekalender blir ikke oppdatert mellom 05. og 12. mai. 

Nye, politiske møtedokumenter vil bli publisert på hjemmesiden, men i en litt annen form i denne overgangsfasen.

Innføring av ett nytt sak- og arkivsystem innebærer blant annet at mange funksjoner og mindre programmer må fjernes fra eksisterende løsning, og settes opp mot den nye. Alt dette kan ikke skje samtidig, og det må derfor ta noe tid før alt er oppe og går. Vi ber om forståelse for dette, og beklager ulemper det måtte medføre for innbyggerne.

NB! Tidligere publiserte postlister og møtedokumenter vil fortsatt være tilgjengelig på hjemmesiden.

Spørsmål og/eller henvendelser rettes til servicekontoret tlf. 624 68500, eller e-post: postmottak@rendalen.kommue.no  

Kontakt

Christina Emilie Jensen
Fagleder
E-post
Telefon 62 46 85 00