Pressemelding fra Brannsjefutvalget Innlandet 21.05.24 - SKOGBRANNFARE

For tiden er det mye tørr vegetasjon, og skogbrannfaren er enkelte steder i Innlandet høy. Brannvesenene i Innlandet har vært på 57 hendelser relatert til brann i skog og innmark så langt i år. 

Brannsjefene i Innlandet minner om at det generelle bålforbudet gjelder nå. Det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark. Det oppfordres også til å være forsiktig i hager eller annen innmark.  Det advares mot å bruke åpen ild. Med det menes alt som involvere åpen flamme; bål, bålpanne, engangsgrill, turbrennere etc. Det betyr at det ikke automatisk er tillat å bruke tilrettelagte bålplasser selv om disse er tilrettelagt. Selv om man tenner opp på ubrennbar grunn kan glør fly langt og antenne vegetasjonen rundt. 

Det er den som gjør opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne. Ta derfor gode vurderinger før det eventuelt gjøres opp ild.

Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for brannvesenet.