Periodisk stenging av fylkesvei 664 mellom Bergset og Hanestad

Vi har fått melding fra Statens vegvesen og Gjermundshaug Anlegg AS om at det skal utføres fjellsikring i fylkesvei 664 mellom Bergset og Hanestad, med planlagt oppstart 28. januar 2019.

Gjermundshaug Anlegg AS skal på oppdrag fra Statens Vegvesen utføre fjellsikring i fylkesvei 664, og planlagt oppstart er 28. januar med forventet ferdigstillelse medio mars. Dette medfører at fylkesvei 664 mellom Bergset og Hanestad vil bli stengt mandag til torsdag mellom kl. 07.00-19.00 f.o.m. 28.01.19 til 31.03.19.

 

Selv om veistrekningen er stengt i nevnte perioder legges det opp til å håndtere lokaltrafikken og øvrige som er avhengig av å passere på en best mulig måte.  Det tenkes da spesielt på arbeidspendlere og kommunens hjemmetjenester etc.

 

Det bes om at de som er avhengig av å passere i de periodene veien er stengt, om å ta kontakt med ansvarshavende hos Gjermundshaug Anlegg; Frank Mellemstuen over tlf. 905 97 584 for videre dialog.

 

AMK, politi og brannvesen er varslet av Statens vegvesen.

 

Les mer her:  Varslingsplan for perioden 28.01.19-31.03.19 i fylkesvei 664 mellom Bergset og Hanestad. (PDF, 2 MB)