Påminnelse om folkemøte

Rendalen kommune minner om folkemøte om revideringen av kommuneplanens arealdel onsdag 21.09.2022.

Møtet finner sted kl. 18.00 i kommunestyresalen og på teams (se lenke under).

Feste Nordøst vil informere om prosessen med revideringen, hva kommuneplanen er og hvordan man kan påvirke og komme med innspill til prosessen.

Lenke til møtet finner du her!

Kontakt

Odin Sleen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 349