Øvelse med motorisert kjøretøy

Politiet skal ha øvelse med 4-6 snøscootere i Regionfelt Østlandet i uke 10 og 11. Det kan da være aktuelt å benytte noe av området nord for Regionfeltet i Rendalen kommune. I denne perioden vil det derfor kunne forekomme kjøring med snøscooter sørøst i Rendalen.