Oppstart av besiktigelse for eiendomsskatt

I forrige uke startet opplæringen av fem personer som skal besiktige alle bolig- og fritidseiendommer i løpet av sommeren.

På i underkant av 4000 eiendommer skal byggene måles og vurderes som grunnlag for skattetaksten, som fastsettes av takstnemnda. Besiktigerne er utstyrt med refleksvester og bruker lasermåler og nettbrett for å registrere byggene. Du kan lese mer om eiendomsskatt under Økonomi, skatt og gebyrer: Eiendomsskatt.