Oppgradering av veier samt gang og sykkelvei

Informasjon vedrørende oppgradering av veier samt gang- og sykkelvei på Bergset i regi av Rendalen kommune

  • Legging av toppdekke på Lomnesveien og Grøttingveien, samt større utbedring av Stasjonsveien fra kirka og fram til Kiva bru er iverksatt. Arbeidet blir utført av Per Hagen as. Oppstarten er på Lomnesveien og de andre veiene blir tatt etter tur. Ferdig oktober 2022.
  • Bygging av gang og sykkelvei på Bergset er iverksatt. Arbeidet blir utført av Br Harsjøen as. Arbeidet skal være ferdig i løpet av høsten 2022. Dersom tidlig frost kan det bli aktuelt å vente med asfalt legging til våren 2023.