OPPFORDRING TIL Å SØKE OM AVBØTENDE MILDER

Rendalen kommune har stående ca. kr 43 000 på fond som et gitt kommunen som avbøtende midler ved etablering av Regionfelt Østlandet. Vi ønsker søknader til disse midlene jf. vedtak i formannskapet. Området som dette angår avgrenses til sør for FV 217, vest for Osdalsveien, FV 30 i vest og kommunegrense mot Stor-Elvdal og Åmot. Vedtektene for tildeling ligger vedlagt.

Søknader sendes Rendalen kommune innen 01.06.2023.  

Spørsmål rettes til oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no

Avbøtende midler regionfelt Østlandet og Sjøli grendefond (PDF, 206 kB)

Retningslinjer for avbøtende tiltak regionfelt Østlandet (PDF, 517 kB)

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65