Om koronavaksinasjonsprogrammet

Overvåkningen viser at vi nå er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte som følge av at en ny variant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende. Den sprer seg raskere enn tidligere varianter og gjør at det er nødvendig å vurdere tidspunkt for anbefalt vaksinering av de eldste.

FHI har tidligere kommunisert at det kan bli nødvendig å vaksinere tidlig for å øke beskyttelsen for de med høyest risiko for alvorlig sykdom, dersom smitten øker i løpet av sommeren. Det er foreløpig usikkert hvor stor denne bølgen blir, men det er sikre tall som støtter at smittebølgen er i ferd med å bygge seg opp og det observeres økte innleggelsestall også hos de som er 75 år og eldre selv om de har fått 3 vaksinedoser.

Som følge av dette vil anbefalingen for de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere tre i kraft fra 1. juli.

Rendalen kommune begynner, etter anbefaling fra FHI med de mest sårbare, og for de i sykehjem og med hjemmesykepleie.  

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie

2. Aldersgruppen 80 år og eldre

3. Aldersgruppen 75-79 år

 

Vaksinasjon skjer på Otnes, og foreløpig er det satt opp på følgende onsdager:

  • onsdag 06.07.22
  • onsdag 03.08.22
  • onsdag 07.09.22
  • onsdag 07.09.22
  • onsdag 05.10.22

Tidspunkt mellom kl 09:00 og kl 10:00.

Ta kontakt med:

Helsestasjonen 40038143

Legekontoret    62466350   Telefontid: mandag -fredag kl. 08.00- 11.00 og kl. 13.00-14.00

Vi understreker at  en har ansvar selv i forhold til intervall mellom vaksinene (20 uker), din vaksinasjonsoversikt kan du finne her på Koronasertifikat - tjenester.helsenorge.no .