Nyvalg av grunneierrepresentant med vararepresentant til styret for Rendalen Kommuneskoger KF

Rendalen kommunestyre skal i løpet av førjulsvinteren velge ett medlem med varamedlem blant grunneierorganisasjonene innen skog/utmark inn i styret for Rendalen Kommuneskoger KF gjeldende til høsten 2024. 

Som grunneierrepresentant har Sigvald Akre innehatt dette vervet gjennom flere år, med Jørn Heiberg som personlig vararepresentant de to siste årene.  Sigvald Akre har frasagt seg videre styreverv i Rendalen Kommuneskoger KF.

Jfr. § 4 i vedtektene (PDF, 92 kB) for Rendalen Kommuneskoger KF bes om forslag til medlem med varamedlem fra grunneierorganisasjoner innen skog/utmark fra høsten 2020-høsten 2024.

Kjønnsbalansen i styret skal ivaretas (40 %-regel), og forslag på begge kjønn er derfor ønskelig.

Kommuneloven stiller krav om at den som skal velges, må ha skriftlig samtykket til å stille til valg. Det er den som foreslår den aktuelle kandidaten som er pålagt å innhente et slikt samtykke. 

Vi ber om at forslag sendes innen 1. november 2020 til postmottak@rendalen.kommune.no eller Rendalen kommune v/postmottak, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen.

 

Klikk for stort bilde