Nye pass og nasjonalt ID-kort

SamfunSlik ser de nye passene ut.net har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Nå har det kommet en ny versjon av passet og et nasjonalt ID-kort. 

             

Nye pass
Selv om det er kommet nye pass, er det ikke nødvendig for deg som har gyldig pass å søke om et nytt. Disse passene er gyldig til utløpsdato, og er gode og sikre reisedokumenter.


NaNasjonalt ID-kortsjonalt ID-kort
Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort. Du kan bestille time på politiet.no for å søke om nasjonalt ID-kort, på samme måte som for pass. Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som du kan bruke når du har behov for å legitimere deg. Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort.

 

Mer info finner her.  Greit å vite både for deg som ønsker nytt pass/ID-kort, eller for deg som jobber f.eks. på butikk, bensinstasjon eller i bank og skal kontrollere identiteten/alder på kunden.