NORDRE SØLENDALSVEIEN

Informasjon om åpning av vei

Nordre Sølendalsveien (kun til Søvollen) og Klettseterveien åpner torsdag 26. mai kl. 11.00.

Kverningbrua er nå i orden. 

Ola S. Undseth.