Nå kan flere få bostøtte til høye strømutgifter

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter. Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter.

Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember. 

Les mer på Husbanken.no for oppdatert informasjon.