Mottatt faktura fra Rendalen kommune i VIPPS?

Her kan du lese mer om hvorfor du har mottatt faktura fra Rendalen kommune i VIPPS og hvordan du kan deaktivere dette om du ikke ønsker det for fremtidige terminer.

Rendalen kommune har i 2019 endret frekvens på utfakturering av kommunale avgifter:
- Kvartalsvis faktura for bolig og fritidseiendom
- UNNTAK for septik og renovasjon på fritidseiendommer: faktureres to ganger pr år, henholdsvis 1. og 3. kvartal

Det har i forbindelse med utsendelse av inkassovarsler (purringer) for 1. kvartal vært en del henvendelser om manglende mottak av faktura, hvor det har vist seg at mottaker har mottatt denne i VIPPS.

NB: i VIPPS er det en innstilling som definerer om du ønsker å motta regninger i VIPPS og en del brukere er ikke klar over at dette er aktivert. Dette er en innstilling som følger med når du installerer VIPPS på mobilen din og ønsker du IKKE at fakturaer skal mottas i VIPPS må følgende gjøres:
- Gå inn i VIPPS
- Gå inn på Profil (nederst til høyre)
- Deaktiver punktet som heter "motta regninger i VIPPS"
- Skru mobilen av og på igjen for at det skal aktiveres

Dersom dere har mottatt en faktura i VIPPS og ikke ønsker det mottatt der, MÅ disse stegene gjøres for at det ikke skal skje samme ved fakturering av neste termin kommunale avgifter. Dette er en innstilling som økonomiavdelingen ikke kan påvirke og må gjøres av mottaker/den som eier mobilen hvor VIPPS er installert.

Her kan dere lese mer om hvordan dere kan motta fakturaene og hvordan kommunens system for fakturadistribusjon fungerer. Vi anbefaler å tegne Avtalegiro i kombinasjon med eFaktura: faktura komplett rett inn i nettbank med trekk på forfallsdato.

Kontakt

Ida Laila Høye
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 210