Midt-Hedmark brann- og redningsvesen utfører feiing og tilsyn på hytter/fritidseiendommer

MHBR IKS informerer:

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) ved feieravdelingen gjør oppmerksom på at det skal utføres feiing og tilsyn på hytter/fritidseiendommer i uke 28 og 29 i Rendalen, område Søndre Sølendalsveien og Mistdalsveien.

Les mer på vedlagt informasjon!