Matrikkel og grunnbok stenges midlertidig rundt årsskiftet 2019-2020!

Siste halvdel av desember 2019 stenger Kartverket matrikkelen og grunnboka i hele landet på grunn av kommune- og regionreformene som trer i kraft 1. januar 2020. Dette kan blant annet få konsekvenser for deg som skal selge eller kjøpe eiendom.

 

Matrikkelen stenges i ni virkedager

Matrikkelen (eiendomsregisteret) er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen stenges for all oppdatering mellom 13. desember 2019 fra kl. 18:00 og 1. januar 2020 kl. 23:59. Stengingen medfører blant annet:

 • Ingen registrering (matrikkelføring) i matrikkelen i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt
  • Dette betyr bl.a. at registering av nye eiendommer, seksjonering, grensejustering/arealoverføring, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing
  • Kartverket anbefaler at kommunene sender siste melding til tinglysing 29.11.19, for å sikre tid til eventuell feilretting ved retur fra tinglysingen.
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen
  • Alternativ: Egenerklæring om konsesjonsfrihet kan sendes på papir med original underskrift til kommunen. Dette forutsetter at innsender er klar over Kartverkets frister for tinglysing. Kommunen kontrollerer, signerer og stempler, og sender tilbake til kjøper eller representant for denne. Kjøper, eller representant for denne. sender signert skjema til tinglysing sammen med hjemmelsdokumentet (skjøtet) før grunnboken stenger. Det samme gjelder for konsesjonsvedtak.

Grunnboken stenges i en virkedag

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Grunnboken stenges for all oppdatering mellom 27. desember 2019 fra kl. 20:00 og 1. januar 2020 kl. 23:59.  Stengingen medfører blant annet:

 • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt
  • Dette betyr blant annet at tinglysing av eierskifte/hjemmelsovergang eller rettigheter i eiendom ikke kan utføres.

Innsynsløsninger

Kommunens kart er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. Det samme gjelder Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E‐handel.

NB! Tjenestene viser da data fra frystidspunktet.

 

Mer informasjon

For mer informasjon, se Kartverkets nettsider om kommune- og regionreformene.