Mammografi for kvinner i Rendalen kommune

Alle kvinner født i 1951-1970 i Rendalen kommune vil bli invitert til mammografiundersøkelse.

I perioden 4.11 - 14.11.2019 vil alle kvinner født i 1951-1970 i Rendalen kommune bli invitert til mammografiundersøkelse. Mammografibussen vil stå på Koppang, nordsiden av Storstua i Storgata 124. Møtetidspunkt kommer digitalt eller per brev til de inviterte.

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Sykehuset Innlandet, Hamar.

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1300 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium. Tidlig oppdagele gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

For nærmere informasjon om Mammografiprogrammet se her.