Legedekning

Fra 1. september har vi fått ny turnuslege ved Rendalen legekontor, Iren Syversen. Hun skal være turnuslege hos oss i de kommende seks månedene fram til 29. februar 2020. Vi ønsker henne velkommen!

I forbindelse med at kommunelege 1 er ute i permisjon og kommunelege 2 sluttet 1. september fikk Rendalen kommune en krevende oppgave med å skaffe vikarer. Dette ble forverret da vikar for kommunelege 1 måtte ha fri i fem uker grunnet en akuttsituasjon. Det har derfor vært jobbet aktivt med å skaffe kvalifiserte leger til legekontoret. Dette har kommunen nå lykkes med, selv om dette medfører nye leger ved legekontoret. Vikar for kommunelege 1 er tilbake i slutten av september. Fra da av har vi også gjort avtale med en annen mannlig lege som vil være på legekontoret fram til kommunelege 1 er tilbake medio desember.

Kontakt

Geir Arne Nordfjord
Helse- og omsorgssjef
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 918 72 200