Ledig stilling som PP-rådgiver ved PP-tjenesten/logopedtjenesten i Nord-Østerdal.

Det er ledig 100 % fast stilling som PP-rådgiver, med arbeidssted Pedagogisk Psykologisk tjeneste/logopedtjenesten i Nord-Østerdal

Om PP-tjenesten:
PP-tjenesten/logopedtjenesten i Nord-Østerdal er interkommunal tjeneste som betjener 6 kommuner, med Tynset som vertskommune.
PP-tjenesten/logopedtjenesten har 10 ansatte fordelt på 9 årsverk inkludert merkantil og leder. Det er ansatte med høy kompetanse som jobber i fellesskap, og som er opptatt av et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Les mer om stillingen her!