Ledig stilling som branningeniør/inspektør

Fra 1. april 2023 har MHBR ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i våre eierkommuner

Man behøver ikke å være brannkonstabel for å jobbe i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. For at branner og ulykker ikke skal skje, trenger vi et godt forebyggende lag. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ønsker mangfold og derfor medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. MHBR mener at inkludering og mangfold er en styrke.

Les mer om stillingen her! (PDF, 660 kB)