Klima- og energiplan på høring

Klima- og energiplan for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os skal opp til politisk behandling i mars. Planen er foreslått sendt på høring med høringsfrist 19.mai. Endelig vedtak blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Følgende dokumenter er klare for politisk behandling:

- Klima- og energiplan:

Handlingsprogrammet er også tilgjengelig som interaktivt dokument:

Handlingsprogram (KlimaogenergiplanHandlingsprogram0123 (adobe.com)

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 47 47 25 65