Innleveringsfrist for listeforslag ved kommunestyrevalget 2019

Til politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyrevalget 2019:

 Vi minner om innleveringsfristen for listeforslag ved kommunestyrevalget 2019 som er mandag 1. april 2019 kl. 12.00 (dagtid).

Se her ang. listeforslag, og mal for listeforslag ved kommunestyrevalget 2019:

https://www.rendalen.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommunestyre-fylkestings-stortings-og-sametingsvalg/kommunestyre-og-fylkestingsvalget-2019/

 

 

Listeforslag må ha kommet frem til Rendalen kommune v/valgstyret, Hanestadveien 1, 2484 Rendalen innen mandag 1. april 2019 kl. 12.00 (dagtid).

 

Det er ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med oss.

Klikk for stort bilde

 

 

 

Kontakt

Tord Busterud
IKT-rådgiver
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 88 204
Eva P. Lillemo
førstesekretær
E-post
Telefon 62 46 84 42