Informasjon til viltforvaltningen om skrantesjuke/CWD 2020

Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet har sendt ut brev om håndtering av CWD i 2020.

  • For fallvilt er det ingen endringer: Her skal alle hjortevilt over 1 år tas prøver av og sende inn. Dette gjelder alle kommuner i landet.
  • Alle villreinområder skal teste felt vilt over 1 år gammelt. Her er Sølnkletten med som berører Rendalen.
  • For jakt på elg og hjort er det valgt ut en rekke kommuner som skal ta CWD-prøve av ulike årsaker. Rendalen er IKKE med i noen av de utvalgte kommunene.
  • Alle hjortevilt som er 2 år eller eldre og som leveres til viltbehandlingsanlegg skal testes for CWD.

Det er også valgt ut et antall kommuner og villreinområder som skal levere inn kjeveprøver for felt vilt 1 år og eldre. Rendalen kommune eller Sølnkletten villreinområder er IKKE med her.

Brev fra Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA og Veterinærinstituttet (PDF, 293 kB)

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 47 47 25 65
Mobil 47 47 25 65