Informasjon til lokale bedrifter i f.h.t. koronasituasjonen

Koronakrisen har bidratt til mange spørsmål, spesielt fra små og mindre bedrifter som har hatt vesentlige inntektstap. Til nå har vi hatt få svar fra Rendalen kommune å gi, bortsett fra informasjon om låneordninger og reduksjon i arbeidsgiveravgift som har vært noen av tiltakene.

Men, det er nå på tide å gi ytterligere informasjon:

Stortinget vedtok den 31. mars en ordning der staten skal gi kontanthjelp til bedrifter. Målet er å holde bedrifter flytende og unngå konkurs slik at arbeidsplasser trygges når krisen er over. Det er fortsatt en jobb som må gjøres for at denne ordningen settes ut i livet. Et mer konkret forslag kommer fra regjeringen 3. april.  Forslaget så langt er at staten:

  • Skal gi kontanthjelp til bedrifter som får betydelig nedgang i inntekter som følge av virusutbruddet.
  • Skal dekke en andel av faste kostnader til disse bedriftene. 

En ryddig fremstilling av denne prosessen er å lese på NHO sin side (blir fortløpende oppdatert):  NHO Kontanthjelp

 

Innlandet fylkeskommune vedtok også i går ettermiddag en krisepakke. Informasjon om den finnes her (oppdatert 01.04.2020):  Innlandet Fylkeskommune- krisepakke til næringslivet

 

Flere kilder til relevant informasjon:

Regjeringen (kontinuerlig under oppdatering):  Nyheter om koronasituasjonen og regjeringens tiltakspakker

Informasjon fra LO:

Spørsmål og svar om selvstendig næringsdrivende, frilansere og de som kombinerer det å være selvstendig og arbeidstaker (sist oppdatert 30.03.2020):  Link LO Norge

Virke (hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen) (sist oppdatert 30.03.2020):  Virke

Nav:

Spørsmål og svar vedrørende koronakrisen for arbeidsgiver og arbeidstaker:  Nav

Innovasjon Norge:

Verdt å lese de bedrede ordningene for oppstartfinansiering og krav til egenkapital. Noen med gründeridéer anbefales å se på denne:  Innovasjon Norge

Finans Norge:

Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter (1-250 ansatte) er nå godkjent, og bedrifter kan søke om lån. Ordningen har en ramme på 50 milliarder kroner. Ordningen er godkjent av ESA, og regjeringen fastsatte fredag 27. mars forskriftene og iverksatte ordningen. Finansnorge

 

Rendalen kommune vil gjøre vårt ytterste for å bidra til at næringslivet får nødvendig informasjon, og fortsetter å sende ut relevant informasjon når vi får vedtatte nasjonale retningslinjer for næringslivet. Det anbefales også å følge med i Rendalen kommune sin hjemmeside www.rendalen.kommune.no og Facebookside  www.facebook.com/rendalenkommune/

 

Har dere spørsmål, nøl ikke å ta kontakt med:

Rendalen kommune:

Kommunevåpen Rendalen 

 

 

 

 

 

 

Toppbilde:  Fra Folkehelseinstituttets hjemmeside.  Foto CDC, Alissa Eckert.

Kontakt

Arne Hagetrø
Folkevalgt (representerer Ap)
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 958 41 200
Linda Døsen
Ordfører (representerer Ap)
E-post
Telefon 909 77 531
Mobil 456 33 927