Informasjon fra Lysinga Vannverk torsdag 14. oktober

På grunn av utbedringer på tilførselsnettet i dag kan våre abonnenter tilknyttet Lysinga Vannverk oppleve at vannet blir borte for kortere eller lengre tid i dag.

Kokepåbudet videreføres inntil ny beskjed blir gitt.

Lysinga Vannverk
Kjetil Granrud