Informasjon fra Lysinga Vannverk tirsdag 9. november

Kloring av vannet opphører fra i dag.  Torsdag og fredag vil det bli gjennomført spyling av hele ledningsnettet for å fjerne de siste restene av urenheter og klor. Av den grunn ønsker vi å opprettholde kokepåbudet til dette er gjennomført.

Mvh

Lysninga Vannverk SA

Kjetil Granrud