Informasjon fra Lysinga Vannverk tirsdag 21. september

De siste vannprøvene viser fortsatt for store bakterieforekomster i vannet og vi arbeider nå med å få på plass et opplegg for tilsetning av klor for å få bukt med bakteriene i ledningsnettet. Dette vil ta litt tid og vi må derfor opprettholde påbudet om å koke vannet som nyttes til drikke og matlaging ut uke 39.

Dette følges opp av nye vannprøver.

Lysinga Vannverk

Kjetil Granrud