Informasjon fra Lysinga vannverk fredag 3. september

Vannprøver som ble sendt til analyse tirsdag 31. aug viser stor reduksjon av bakterier i vannet. Endelig begynner tiltakene som er iverksatt å virke. Men prøvene viser også at det fortsatt er igjen noe bakterier i vannet på enkelte plasser. Derfor må kokepålegget videreføres.

7 nye prøver er sendt til analyse i dag og vi forventer å få et foreløpig svar i løpet av lørdag 4/9.

Det nye bassenget er nå ferdig og i dag kl 13.10 startet oppfylling av friskt rent vann. Dette vil ta noen dager og gjennomstrømming av vann ute på ledningsnettet må stoppes inntil bassenget er fylt opp. Vi ber derfor alle stoppe alt utløp som er påsatt inntil nye beskjed blir gitt.  

Lysinga Vannverk beklager at dette har tatt lang tid samtidig som vi vil berømme dere, våre abonnenter, for den forståelse og tålmodighet dere har utvist.

 

God helg

Mvh

Lysinga Vannverk SA
Kjetil Granrud