Informasjon fra Lysinga vannverk fredag 27. august

Lysinga vannverk har i løpet av uken gjennomført utskifting av forurenset vann i store deler av ledningsnettet. Dette arbeidet vil bli videreført igjennom helga. Det tas jevnlig uttak av vannprøver til analyse i forbindelse med dette arbeidet. Pålegg om koking av vann til drikke og matlaging opprettholdes.

Lysinga Vannverk

Kjetil Granrud (tlf. 918 88 551)