Informasjon fra Lysinga Vannverk 19. november 2021

Resultatene fra vannprøvene uttatt mandag 15.november 2021 viser at vannet er fri for bakterier.

Dermed oppheves kokepålegget med umiddelbar virkning.

Lysinga Vannverk SA

Kjetil Granrud