Influensavaksine 2020

Influensautbruddene starter vanligvis rundt jul/nyttår, og varer i omtrent 12 uker, dvs. til slutten av februar eller senere. Influensatoppen har de siste sesongene vært enten rundt nyttår eller omkring vinterferien. Dette kan imidlertid variere mellom sesonger. Vaksinen beskytter en viss tid, opptil ca. 6 mnd., og derfor vil vi vaksinere alle i risikogruppen i løpet av månedsskiftet oktober/november. Dette etter anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Alle som er i risikogruppen og har planlagt legetime fra uke 42 når dato er satt, kan få influensavaksinen under timen hos legen. Influensavaksinen vil bli prioritert til risikopersoner fram til 01.12.

Tidspunkt:

  • Torsdag 22.10.20 kl. 16-20:  Innbyggere i øvre del av kommunen møter denne kvelden.
  • Torsdag 29.10.20 kl. 16 -20:  Innbyggere i midtre og søndre del av kommunen møter denne kvelden.

Sted:  Legekontoret, Otnes.

Dette på grunn av hensynet til smittevern og at vi må holde avstand. Ventetid må påberegnes.

Ingen bør ringe legekontoret for å kun få satt vaksinen. Vi oppfordrer alle av aktuelle deler av kommunen, til å møte på aktuelle datoer. På grunn av smittevern må det påregnes noe ventetid.

 

Pris:  Kr. 50,-.  Du som har frikort:  Gratis.  Kun kontantbetaling, fint om du har akkurat.

 

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppene og anbefales influensavaksine på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

•  Alle over 65 år.

•  Beboere i sykehjem og omsorgsboliger.

•  Barn og voksne med kronisk lunge-, hjerte-, lever- eller nyresykdom, nevrologisk sykdom, diabetes, nedsatt immunforsvar, barn og voksne med alvorlig overvekt og fedme.

•  Gravide i to siste tredjedeler av svangerskapet.

 

Klikk for stort bilde  

Kontakt

Heidi Marie Nielsen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 400 38 143