Husk å søke barnehageplass innen 1. mars

Søknadsfrist til hovedopptaket for plass i Rendalen barnehage er 1. mars.

Nytt barnehageår starter 15.08.19.

Barn født innen utgangen av november har rett til barnehageplass.

 

Søknad skjer elektronisk (velg kategori "Oppvekst").

 

Kontakt

Hilde Røe Nytrøen
Styrer
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 950 70 626