Høring av revisjonsdokument for regulering av Savalen, Fundinmagasinet og for delvis overføring av Glomma til Rendalen, Hedmark

Glommens og Laagens Brukseierforening har utarbeidet et revisjonsdokument som nå legges ut på offentlig høring. Dette med bakgrunn i krav fra blant annet Rendalen kommune. Frist for innspill er satt til 1. mai 2019.

Høringsdokumentene finner du her: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7656&type=V-1