Høring av plan for avfall og miljø

FIAS har sammen med representanter fra kommunene laget et forslag til ny plan for avfall og miljø med ambisjonen "Sammen gjør vi Fjellregionen avfallsfri". Planen tar blant annet for seg framtidens avfallshåndtering med innsamling av matavfall og overgang fra sekker til dunker, samt tiltak for å få en region uten forsøpling i vassdrag, inn- og utmark.  Planforslaget er lagt ut på FIAS sine nettsider. Frist for innspill er satt til 15. desember 2018.