Høring av hovedplan veg 2019

Hovedplan veg 2019 – 2026 for kommunale veger og saksutredningen for investering, drift/vedlikehold og organisering av kommunalt vegnett legges nå ut på høring.

Formannskapet har vedtatt at planen og saksutredningen legges på høring før vedtak i kommunestyret.

Høringsfrist: 9.september 2019

Høringsdokumenter: Hovedplan veg 2019 – 2026 (PDF, 8 MB)
                                 Samlet saksfremstilling (PDF, 654 kB)