Høring av forslag til ny lokal gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering

Forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering er lagt ut på høring. Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 20.10.2022.

Det er oppgitt feil frist i høringsbrevet (20.09.2022). Riktig frist er 20.10.2022.

Høring av forslag til ny gebyrforskrift (PDF, 381 kB)

Forslag til ny gebyrforskrift (PDF, 218 kB)