Har du mulighet til å ta på deg oppdrag (betalingstjenester)?

Hjemmetjenesten ønsker å komme i kontakt med folk som tar på seg oppdrag (betalingstjenester) som:  Snømåking, vedbæring, husvask, strøing, sette ut søppelsekker der det trengs før søppelbilen kommer og annet forefallende arbeid som ikke hjemmetjenesten utfører.

Vi har mange brukere som sårt trenger hjelp til dette, og lurer på hvem de kan spørre. Vi tenker nå å samle en slik personoversikt i en brosjyre som vi kan dele ut. Ta kontakt med hjemmetjenesten over tlf. 976 63 835/917 75 953 eller send en e-post til goro.eggen.bolstad@rendalen.kommune.no om du har noe å bidra med J

Kontakt

Goro Eggen Bolstad
Spes. avansert klinisk allmennsykepleie
E-post
Telefon 45 73 18 35
Mobil 45 73 18 35
Sykepleier