Gratis folkebad

Rendalen kommune ønsker å gi gratis folkebad til sine innbyggere. I den forbindelse ønsker vi kontakt med lag/foreninger som kan tenke seg å arrangere dette. Det er et lønnet engasjement.

Dersom dette virker interessant, ta kontakt med Rendalen kommune v/Tore Hornseth.