Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret holdt møte 15. mai 2019 for godkjenning av listeforslagene til kommunestyrevalget 2019.

Her finner du de fire listene som er godkjent av valgstyret til kommunestyrevalget 2019 i Rendalen:

 

I h.t. valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.  Slik klage sendes Valgstyret i Rendalen kommune, Hanestadveien 1, 2484  Rendalen.

 

Mer informasjon om høstens valg finner du her: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

 

Kontakt

Norvald Illevold
Ordfører
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 951 23 625