Fylkeskommunale vassdragsmilder 2020

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres også for 2020, og utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark. Fristen for å søke om midler settes til 30.10.2020.

Informasjonsbrev fra Innlandet fylkeskommune (PDF, 142 kB)