Fylkeskommunale vassdragsmidler 2023

Ordningen med Fylkeskommunale Vassdragsmidler videreføres til 2023.

Informasjon fra Innlandet fylkeskommune om ordningen finner du her! (PDF, 99 kB)

Frist for å søke om midler er 13.02.2023.