Fylkeskommunale vassdragsmidler 2021

Det kan søkes om støtte til vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer i hele fylket.

Beløpet som skal fordeles i 2021 er i størrelsesorden kr. 500 000,-. Frist for søknad er 01.03.2021.

Orientering fra Innlandet fylkeskommune (PDF, 141 kB)