Fv 217 Elvbrua (Engerdal) er åpnet for trafikk

​Arbeidet med Elvbrua har gått etter planen, og vi kan åpne for trafikk i god tid før tidligere annonsert.

Dette takket være meget god planlegging og gjennomføring av BMO Entreprenør AS med sine leverandører, blant andre John Galten AS med gravearbeider og Moelven limtre AS med limtremontasje.

Selv om trafikken slippes over brua gjenstår det en del arbeider med tilstøtende veg på begge sider av brua, dette vil medføre noe redusert framkommelighet. Vi ber derfor om at det kjøres pent gjennom arbeidsområdet.

Vi forstår frustrasjonen mange har følt på ved dette tiltaket, men vi ønsker likevel å takke for tålmodigheten dere har vist oss i anleggsperioden.

Elvbrua er nå en robust konstruksjon med god bæreevne og lang levetid.

 

Med vennlig hilsen

Ragnar Helstad
Byggeleder
Samferdselsavdelingen

Telefon: 982 65 733
E-post: ragnar.helstad@innlandetfylke.no

 

Toppbilde: Mottatt fra Innlandet fylkeskommune.