Fv. 217 Elvbrua bygges om i 2020

Ombygging av Elvbrua er prioritert av fylkeskommunen og tømmernæringen i «Handlingsprogrammet for fylkesveger 2018-21(23)». Hovedmålet med dette er å tilrettelegge for effektiv transport av tømmer. Når ombyggingen av brua er gjennomført, kan tømmertransport på inntil 60 tonn trafikkere hele fv. 217.

Planlagt fremdrift:

Elvbrua blir stengt f.o.m. fredag 17. april 2020 kl. 17.00 (første helg etter påske).

Den ombygde Elvbrua, og dermed hele fv. 217, gjenåpner 1. juli 2020.

Gjennomføring av ombyggingen:

Det etableres gangforbindelse over Femundselva i anleggsperioden. Denne vil være åpen f.o.m. mandag 20. april 2020 kl. 05.00.

Det legges til rette for dag-/jobbpendlere som er avhengig av vegforbindelsen i den stengte perioden. For å kartlegge omfanget av personer som krysser Elvbrua for å komme seg til og fra arbeid oppfordres det til at disse tar kontakt med byggeleder.


Kontaktinformasjon:

Innlandet fylkeskommune.

Byggeleder: Ragnar Helstad, tlf: 982 65 733, e-post: ragnar.helstad@vegvesen.no

Klikk for stort bilde