Frivillig vern av skog – opprettelse av Nekfallet naturreservat på høring

Her finner du høringsdokumentene i saken med frist 18. mars for innspill til Fylkesmannen i Innlandet: Høringsbrev (PDF, 3 MB)

 

Foto: Øyvind Fredriksson