Frivillig søppelrydding 2022

Stor takk til alle foreninger, grender og frivillige som bidro til søppelrydding i fjor og tidligere år og som bidrar til trivsel og holder kommunen rein for søppel. 

Kommunen har som forurensningsmyndighet også et ansvar på dette området og vi ønsker også i år å legge til rette for det frivillige arbeidet. Vi ønsker derfor tilbakemelding fra de ulike grendekontakter på:

  • om det er ønskelig å gjennomføre frivillig søppelrydding våren 2022
  • kontaktperson for ryddeaksjonen (e-post) 
  • hvor mange søppelsekker som trengs våren 2022
  • hvilke områder som skal ryddes
  • hvor det er mest hensiktsmessig for FIAS å hente søppelet
  • hvilke tidsrom det er mest aktuelt å rydde 

Det vil også være ønskelig med noen bilder fra søppelryddingene rundt forbi slik at vi kan vise fram innsatsen og inspirere andre til det samme. Dette kan sendes Øyvind Fredriksson på e-post: oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no

Premie 2022: Kommunen har søkt FIAS sitt miljøfond om støtte til premiering av deltagere. Av de deltagende grendene eller velforeningene vil 2 bli trukket ut og vil motta 5 000 kr hver (med forbehold om innvilget søknad).

Tilbakemelding gis til Øyvind Fredriksson på e-post: oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no.

Kontakt

Øyvind Fredriksson
Utmarkskonsulent
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 474 72 565