Frivillig søppelrydding 2021 - Hold Rendalen ren

Stor takk til alle foreninger, grender og frivillige som bidro til søppelrydding i fjor. Kommunen har som forurensningsmyndighet også et ansvar på dette området og vi ønsker også i år å legge til rette for det frivillige arbeidet.

Vi ønsker derfor tilbakemelding fra de ulike velforeninger og grendekontakter på:

  • om det er ønskelig å gjennomføre frivillig søppelrydding våren 2021
  • kontaktperson for ryddeaksjonen (e-post) 
  • hvor mange søppelsekker som trengs våren 2021
  • hvilke områder som skal ryddes
  • hvilke tidsrom det er mest aktuelt å rydde

Tilbakemelding gis til Karin Rugsveen på epost: karin.rugsveen@rendalen.kommune.no.

Kommunen har også i år søkt FIAS om midler til premiering av deltagende grender/foreninger.